Hyödyllistä

Shungiidi antibakteriaalne toime
Sungiidin antibakteriaalinen vaikutus

Tarton yliopiston tutkijat ovat asettaneet tavoitteeksi sungiittiveden antibakteriaalisen vaikutuksen tutkimisen ja menetelmän kehittämisen mahdollisimman korkeapitoisen sungiittiveden valmistamiseen. 

MATERIAALIT JA MENETELMÄT:...

Lue lisää

Šungiidivee kann
Shungiitin ominaisuuksista ja suoritetuista kokeista puhuu tarkemmin Tarton yliopiston mikrobiologi Silver Türk

Millaisia käyttömahdollisuuksia fullereenilla on biolääketieteessä?

Näin yleisesti ottaen uudistusten tuominen lääketieteeseen on nykyään hyvin hidasta, varovaista ja kallista. Toisen maailmansodan aikaan penisilliini otettiin käyttöön erittäin nopeasti. Sotilaat parantuivat – se oli...

Lue lisää

Šungiit
Rottien eliniän pidentäminen toistuvalla C60-fullereenin oraalisella annolla

Tarek Baatia,b, Fanchon Bourassetc, Najla Gharbid, Leila Njimb, Manef Abderrabbae, Abdelhamid Kerkenib, Henri Szwarcd, Fathi Moussad

 Yhteenveto

 Lukemattomat tutkimukset osoittavat, että C60-fullereeneillä ja sen johdannaisilla on...

Lue lisää

Šungiidi termogravimeetria
Sungiitin termogravimetria

TESTIEN TAVOITE: Keväällä 2017 Tarton yliopistossa tehdyn termogravimetrisen analyysin perusteella määrättiin, erottuuko tietyissä lämpötiloissa sungiitistä kaasuja ja missä määrin niitä erottuu. Lisäksi tutkittiin kaasujen erottumisen jatkumista, kun näytteen lämpötila oli...

Lue lisää

Sungiitin elektronimikroskooppiset tutkimukset

V. 2018 lokakuussa tehdyistä ensikertaisista sungiitin elektronimikroskooppisista tutkimuksista kävi ilmi, että vaikka sungiitti tuntuu silmällä katsoen mustana kivenä, on mikroskooppisella asteikolla kyseessä jännittävä komposiittimateriaali, jonka erilaiset komponentit ovat toisistaan erotettu...

Lue lisää

Šungiidiga kastetud puud
10 mielenkiintoista faktaa shungiitista
1. Shungiitin sisältämä fullereenimolekyylin suuruus on 1 nM. Se on kolme kertaa pienempi kuin DNA ja sata kertaa pienempi kuin virus. Fullereenimolekyyli kulkee solun läpi solukalvoa vahingoittamatta. Tämä saattaa selittää shungiitin terveyshyötyjä.
 
2. On tunnettua,...

Lue lisää

Shungiidivesi
Shungiitista vieraskielistä lisätietoa

Erilaiset materiaalit, tutkimukset, raportit.

...

Lue lisää