Shungiidi omadustest

Shungiidi antibakteriaalne toime
Šungiidi antibakteriaalne toime

Tartu Ülikooli teadurid püstitasid eesmärgi, selgitada välja šungiidivee antibakteriaalne toime ning töötada välja metoodika võimalikult kontsentreeritud šungiidivee tootmiseks.

MATERJALID JA MEETODID: Määrati erineval viisil (...

Loe edasi

Šungiidivee kann
Šungiitkivi omadustest - Tartu Ülikooli mikrobioloog Silver Türk

Milliseid potentsiaalseid kasutusviise on fullereenil biomeditsiinis? 

Mis puutub üldisesse tausta, siis uuenduste meditsiini toomine on tänapäeval väga aeglane, ettevaatlik ja kulukas. Teise maailmasõja ajal võeti penitsilliin kibekiiresti kasutusele. Sõdurid said terveks – see oli...

Loe edasi

Shungiit
Kas nooruse eliksiir on lõpuks avastatud?

Mõned juba kasutavad seda.

See vähetuntud molekul - maailma üks suuremaid ja võimsamaid antioksüdante — võib tekitada murrangu tervishoius ja lahendada pikaealisuse saladuse. „C60 on nagu käsn, mis kustutab...

Loe edasi

Šungiit
Rottide eluea pikendamine fullereeni korduva suukaudse manustamise abil

Tarek Baatla,b, Fanchon Bourassetc, Najla Gharbid, Leila Njimb, Manef Abderrabbac, Abdelhamid Kerkenib, Henri Swarcd, Fathi Moussad

Annotatsioon

Arvukad uuringud on...

Loe edasi

Šungiidi termogravimeetria
Šungiidi termogravimeetria

KATSETE EESMÄRK: 2017 aasta kevadel Tartu Ülikooli juures läbiviidud termogravimeetria analüüs võimaldas määrata, kas ja kui palju mingil temperatuuril šungiidist gaase eraldub. Samuti sai vaadata, et kui proovi temperatuur oli tõusnud kerise temperatuurini, siis kas gaaside...

Loe edasi

Shungiidi katsed
Šungiidi katsed raadiumi isotoopide ärastuseks veest

Kõrgenenud loodusliku radioaktiivsusega põhjavett kasutab joogiveena ligikaudu 180000 tarbijat üle Eesti [1,2]. Näiteks Maardus kasutatava vee efektiivne doos (0,40 – 0,55 mSv/aastas) ületab 4-5 korda joogiveele kehtestatud normi (0,1 mSv/aastas). Suurimad radionukliidide näitajad on Kambrium-...

Loe edasi

Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud

2018 aasta oktoobris läbi viidud esmastest šungiidi elektronmikroskoopia uuringutest saime teada et kui šungiit paistab silmaga vaadates musta kivina, siis on mikroskoopilisel skaalal tegu põneva komposiitmaterjaliga, mille erinevad komponendid on üksteisest tegelikult eraldatud kuid suudavat...

Loe edasi

Šungiidiga kastetud puud
10 huvitavat fakti šungiidi kohta
1. Šungiidis sisalduva fullereeni molekuli suurus on 1nm. See on kolm korda väiksem kui DNA ja sada korda väiksem kui viirus. Fullereeni molekul läbib raku membraani  vigastamata.  Võib olla see seletab šungiidi tervistavaid omadusi.
2. Üldtuntud on šungiidi mõju e-coli ja mõnede...

Loe edasi

Shungiidivesi
Loe veel šungiidi kohta

Erinevad materjalid, uuringud, aruanded.

...

Loe edasi