Šungiidi katsed raadiumi isotoopide ärastuseks veest

Shungiidi katsed

Kõrgenenud loodusliku radioaktiivsusega põhjavett kasutab joogiveena ligikaudu 180000 tarbijat üle Eesti [1,2]. Näiteks Maardus kasutatava vee efektiivne doos (0,40 – 0,55 mSv/aastas) ületab 4-5 korda joogiveele kehtestatud normi (0,1 mSv/aastas). Suurimad radionukliidide näitajad on Kambrium-Vendi (Cm-V) põhjavees seoses sissevooluga kristalliinikumist. Eesti põhjavee peamised saastajad (üle 95%) on loodusliku päritoluga Ra226 ja Ra-228. Joogivee viimiseks seadusega kehtestatud kvaliteedinäitajate tasemele tuleb vett ilmtingimata puhastada [3]. Viimaste aastate uuringutulemused kinnitavad, et veetöötlusjaamades kasutatavad, peamiselt raua ka mangaani ärastamisele suunatud, tehnoloogiad ei suuda tagada soovitusliku radioaktiivsuse fooni joogivees.

TTÜ aruanne: 
PDF icon TTÜ aruanne.pdf

TÜ analüüsitunnistus:
PDF icon Analüüsitunnistus_6-034-18_0.pdf