Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud

2018 aasta oktoobris läbi viidud esmastest šungiidi elektronmikroskoopia uuringutest saime teada et kui šungiit paistab silmaga vaadates musta kivina, siis on mikroskoopilisel skaalal tegu põneva komposiitmaterjaliga, mille erinevad komponendid on üksteisest tegelikult eraldatud kuid suudavat siiski kompaktse materjalina koos eksisteerida. Elektronmikroskoobi pildilt oli selgelt näha, et osad alad tundusid heledamad kui nende ümber olev maatriks ja see sai olla tingitud erinevast aatominumbrist, tihedusest ja elektrijuhtivusest. 

 
Esimestele uuringutele järgnenud elementide kaardistus andis täiendavat infot just selle kohta, millised šungiidi komponendid pinna peal erinevates kohtades paiknevad. Kui panna kokku elektronmikroskoopia ja elementide kaardistuse pildid, siis on näha, et heledatele aladele vastab enamasti ränidioksiid (SiO2) ning selle ümber on hea elektrijuhtivusega süsinikmaterjal, mis on pildil tume. Suurema suurendusega pildid sellest süsinikmaterjalist näitasid, et tegu võib olla grafiidi laadse süsinikmaterjaliga, mis koosneb tihedalt kokku pakitud grafeeni lehtedest. 
 
Murtud šungiidi killu värske pind
 
Murtud šungiidi killu värske pind, kus on näha, et tegu on komposiitmaterjaliga, mille erinevad komponendid on ühtlaselt üle kogu ala jaotunud.
 
Suurema suurendusega elektronmikroskoobi pilt šungiidi killu pinnast
 
Suurema suurendusega elektronmikroskoobi pilt šungiidi killu pinnast. Musta põhimassi sees olevate heledamate tükkide suurus jääb enamasti 1-10 mikromeetri vahele.
 
erinev heledus on tingitud nii aatominumbrist
 
Suurema suurendusega pilt, kus on näha, et tumedamad ja heledamad alad on selgesti eraldunud ja tegu on tõenäoliselt erinevate materjalidega, mille erinev heledus on tingitud nii aatominumbrist kui ka elektrijuhtivusest.
 
süsinikmaterjaliga, mis on grafiidi sarnane
 
Suurema suurendusega pilt tumedast piirkonnast heledate alade vahel. Tegu on süsinikmaterjaliga, mis on grafiidi sarnane kuid selles olevad grafeeni lehed ei tundu olevat orienteeritud tasapinnaliselt nagu puhta grafiidi puhul. Sellegipoolest on tegu hästi elektrit juhtiva materjaliga kuna elektronmikroskoobi pildi peal laadumist ei täheldata.
 
Suurema suurendusega pilt tumedast
 
Suurema suurendusega pilt tumedast piirkonnast heleate alade vahel. Tegu on süsinikmaterjaliga, mis on grafiidi sarnane kuid selles olevad grafeeni lehed ei tundu olevat orienteeritud tasapinnaliselt nagu puhta grafiidi puhul. Sellegipoolest on tegu hästi elektrit juhtiva materjaliga kuna elektronmikroskoobi pildi peal laadumist ei täheldata.
 
Elementide kaardistuse koht väikseimal alal
 
Elementide kaardistuse koht väikseimal alal. Koht valiti nii, et kaardistamisel jääks peale elektronmikroskoobi pildi heledamad ja tumedamad alad. Kaardistusest selgus hiljem, et pildil olevatele heledatele aladele vastab enamasti ränidioksiid (SiO2). Tumedatele aladele pildil vastab süsinikmaterjal, mis on hea elektrijuhtivusega - tõenäoliselt tegu grafiidi laadse materjaliga.
 
Elementide kaardistamiseks valitud ala katseobjekti pinnal
 
Elementide kaardistamiseks valitud ala katseobjekti pinnal. Koht valiti nii, et see iseloomustaks võimalikult hästi kogu materjali.
 
 
 
Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud
Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud
Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud
Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud
Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud
Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud
Šungiidi elektronmikroskoopia uuringud