Šungiidi termogravimeetria

Šungiidi termogravimeetria

KATSETE EESMÄRK: 2017 aasta kevadel Tartu Ülikooli juures läbiviidud termogravimeetria analüüs võimaldas määrata, kas ja kui palju mingil temperatuuril šungiidist gaase eraldub. Samuti sai vaadata, et kui proovi temperatuur oli tõusnud kerise temperatuurini, siis kas gaaside eraldumine jätkub, või peatub teatud aja pärast. Katsed viidi läbi kuumutamata– ja  eelnevalt kuumutatud proovidega.

 

KATSETE TULEMUSED: Joonistena on toodud termogravimeetria analüüsi tulemused.
Joonistelt on näha, et kuumutamata proovist eraldub u 1,28% kogumassist, mida on u 18x rohkem kui kuumutatud proovi korral. Foonikõveratelt on näha aeglane lahknevus. Massikadu kuumutamisel oli väga väike. Arvestades maksimaalset eralduvat kogust ja asjaolu, et peale termilist töötlemist kerisel midagi ei eraldunud, saame väita, et šungiit on ikkagi ohutu.
JÄRELDUS: Soovitame kuumutada šungiit kerisel läbi ja ventileerida keriseruumi enne praktilist kasutamist ja seda mitte niivõrd ohutusest tingitud nõudena, vaid võimaliku ebameeldivustunde vältimiseks.