Šungiidi antibakteriaalne toime

Shungiidi antibakteriaalne toime

Tartu Ülikooli teadurid püstitasid eesmärgi, selgitada välja šungiidivee antibakteriaalne toime ning töötada välja metoodika võimalikult kontsentreeritud šungiidivee tootmiseks.

MATERJALID JA MEETODID: Määrati erineval viisil ( leotamise aeg, destilleeritud vesi või mineraalvesi, kuumutamisega või ilma ) 1: 10 šungiidivee toimet mikroobidele ajas ( time-kill curve ). Skriiniti šungiidivee erinevaid vorme mitmete mikroobide vastu. Tulemused määrati Ph. Eur. külvimeetodil. Kangema 3 : 7 šungiidivee  puhul võrdlesime seitsmekordses katses toimet erinevate mikroobide vastu 24 tunni jooksul. Katsetasime toimet söötmes.
TULEMUSED: 1 : 10 šungiidileotis vähendas 2000 PMÜ/ml E. coli suspensiooni mikroobisisaldust 20 minuti jooksul 5 korda, ühe tunni jooksul 50 korda PMÜ/ml ning kahe tunni jooksul oli vesi mikroobivaba. 3 : 7 šungiidi vesiekstrakti skriinimise käigus selgus, et Staphylococcus aureus’e ja Candida albicans’I vastu toime puudub, samas Pseudomonas aeruginosa, Esherischia coli ja Streptococcus uberis’e vastu oli bakteritsiidne toime alati ka siis, kui mikroobe oli suurusjärgus 100 000 CFU/ml. Söötme koostises ekstrakti baktertsiidne toime ei ilmnenud.
 
JÄRELDUSED:
1.Šungiidivesi on toimivam siis, kui prepareerimisel kasutada kuumutamist ja rohkem šungiiti.
2. 3 : 7 šungiidi vesiekstrakt tapab E. coli * ja S. uberis’e**, vähemal määral P. aeruginosa***.
3. Šungiidivesi on kitsa toimespektriga looduslik bakteritsiidne ( pisikuid hävitav ) aine.
 
* E.coli on soolestikubakter, mis võib põhjustada muuhulgas seedeelundite infektsioone.
** S. uberis on udarapõletikku põhjustav keskkondlik streptokokk ( haigusi tekitav kerakujuline bakter )
*** P. aeruginosa on laialdase levikuga oportunistlik haiguste tekitaja ehk patogeen, mis on võimeline tekitama infektsioone nii loomadel kui ka taimedel.
 
Allikas: Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsi materjal, Eesti Arstide Liidu ajakirjast “ Eesti Arst” 2016.
 
Vaata infomaterjali šungiidi antibakteriaalse toime kohta: 
PDF icon Shunga_Poster_2018.pdf